Hakkımızda

Treet; BUBA BÜMED Business Angels iştiraki bir tarım ve tarım teknolojileri yatırım şirketidir. Manisa’nın Salihli İlçesi’nde 400 dönüm badem bahçesi, 270 dönüm zeytin bahçesi ile hayata geçen projede konvansiyonel tarımın yanı sıra tarıma yön verecek tarım teknolojilerinin projeye dahil edilmesi yatırımın en önemli amacını oluşturmaktadır.

TreeT BUBA Tarım ve Teknolojileri bu alanda Türkiye’de öncü bir girişim olacak. Tarım girişimlerinin ve bu girişimlere yapılacak olan yatırımların önünü açacak.

TreeT’in iş ortakları Boğaziçi Üniversitesi Yenilikçi Tarım ve Gıda İşletmeciliği Platformu Intellectual Ventures, Doktar ve Cengiz Sülün‘dür.

BUBA BUSINESS ANGELS

Çalışmalarına üniversite merkezli melek yatırımcı ağını kurarak başlayan BUBA, ekosistem için girişimler yetiştirme konusunda uzmanlaşmıştır. Stratejik ortaklarıyla birlikte girişimler için programlar kurup yönetmekte, temas ettiği girişimleri yatırımlarla buluşturmaktadır. BUBA, yürüttüğü kurumiçi girişimcilik programlarıyla şirketlere yenilikçi vizyon kazandırır. Aynı zamanda kurumlara patentli teknolojileri yerleştirme konusunda danışmanlık verir. BUBA Counseling for Business (BCB) organizasyonu ise Boğaziçi Üniversitesi ve mezunları arasında kurduğu köprünün gücüyle, kurumlara ihtiyaç duydukları alanlarda destek vermek ve onları inovatif düşüncelerle zenginleştirmek için çalışır.

BUBA, 7 milyar Dolar’lık portföy büyüklüğüyle dünyanın en büyük patent yatırım fonu olan Intellectual Ventures’ın Türkiye temsilcisidir.

Türkiye’de şirketler arasında patent kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla son yıllarda kayda değer ilerlemeler olmuştur. Bu ilerlemeler arasında, yerli patent kullanılarak üretilen ürünlerden elde edilen gelirlere vergi muafiyeti sağlanması, değerleme raporu bulunan patentlerin şirket varlıkları arasında gösterilmesi, patentlerin kredi başvurularında teminat olarak gösterilebilmesi gibi konular yer almaktadır.

BUBA, temsilcisi olduğu Intellectual Ventures ile, Türkiye’deki şirketlerin patent portföylerinin zenginleşmesi ve şirketlerin sahip oldukları patentlerin yurtdışı pazarlara açılması konularında işbirliği yapmaktadır.

BUBA’nın patent danışmanlığı hizmet kalemleri arasında;

  • Patent değerlemesi
  • Devlet teşvikleri danışmanlığı
  • Patent ticarileştirme danışmanlığı
  • Patent satınalma, satış, lisanslama danışmanlığı yer almaktadır.

TreeT Tarım ve Tarım Teknolojileri girişimi de BUBA’nın sağlayacağı patent fonundan beslenecek. Tarıma yön verecek teknolojiler keşfedilerek TreeT bünyesinde değerlendirilecek.